बिजुली बिल भुक्तानी

हाम्रो सुर्यदर्शन मोबाईल बैंकइङ बाट अब बिजुली बिल भुक्तानी सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ । सेयर सदस्य ज्युहरुलाई सरल र सहज माध्यम प्रदान गर्दै तपाईंहरुको समयलाई मध्यानजर गरेर यो सेवा सन्चालन मा ल्याएको जान्कारी गराउदछौ

थप जान्कारिका लागी कार्यलयमा सम्पर्क गर्नुहोला

Download our app from http://89N3PDyZzakoH7W6n8ZrjGDDktjh8iWFG6eKRvi3kvpQ 

For online account Registration: https://ekym.suryadarshan.coop.np/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here