SAVING DEPOSIT DETAILS

बिधमान प्रतिस्प्रधात्मक बित्तिय क्षेत्र मा निक्षेप कर्ता हरुलाई आकर्सक ब्याजदर प्रदान गर्ने गरि निम्न बमोजिम निक्षेप योजनाहरु लागु गरिएको छ | ब्याजदर दैनिक मौज्दाद मा गणना हुनेछ र ३ -३ महिना मा सावा मा जम्मा हुनेछ |

निक्षेप (Deposit)

निक्षेप

बार्षिक ब्याजदर

सुर्यदर्शन पेन्सन याेजना १० वर्षमा मासिक बचत काे वरावर जिवनभरी भुक्तानी
१६ वर्षमा मासिक बचत काे दाेव्वर जिवनभरी भुक्तानी
बाल शैक्षिक बचत खात २ बर्ष      ८.००%
५ बर्ष      १०.००%
१० बर्ष      ११.००%
नारी उत्थान बचत योजना ७.५०% (आवधिक)
किसान बचत ४.००% (दैनिक मौज्दातमा)
साधारण बचत ४.००% (दैनिक मौज्दातमा)
सूर्यदर्शन बिशेष बचत ४.००% (दैनिक मौज्दातमा)
सूर्यदर्शन कल बचत ६.००% (दैनिक मौज्दातमा)
सूर्यदर्शन प्राइम बचत ६.००% (दैनिक मौज्दातमा)
सूर्यदर्शन बिजनेस बचत ५.००% (दैनिक मौज्दातमा)
बिद्यार्थी बचत ४.००% (दैनिक मौज्दातमा)
मजदुर बचत ४.००% (दैनिक मौज्दातमा)
पत्रेदार बचत ४.५००%-६.००% (दैनिक मौज्दातमा)
सुपर प्राइम बचत ७.००% -८.००% (दैनिक मौज्दातमा)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here